Detail publikace

Automatické rozměření signálů EKG

VÍTEK, M.

Originální název

Automatické rozměření signálů EKG

Český název

Automatické rozměření signálů EKG

Anglický název

Automatic delineation of ECG signals

Typ

dizertace

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tato dizertační práce se zabývá detekcí komplexů QRS a rozměřováním signálů EKG. V teoretické části práce jsou popsány základy elektrokardiografie, přístupy detekce komplexů QRS, přístupy rozměřování EKG, standardní databáze CSE a teorie vlnkové transformace. V praktické části práce jsou popsány navržené metody detekce komplexů QRS a rozměření signálů EKG. Navržené metody jsou založeny na spojité vlnkové transformaci, vhodných měřítcích, vhodné mateřské vlnce, shlukové analýze a transformaci svodů. Představené algoritmy byly otestovány na standardní databázi CSE. Dosažené výsledky jsou lepší, než přímo srovnatelné výsledky jiných metod a splňují stanovená kritéria databáze CSE. Robustnost algoritmů byla úspěšně otestována na signálech databáze CSE pozměněných kompresí a filtrací. Navržený rozměřovací algoritmus byl úspěšně využit jako nástroj pro stanovení míry diagnostického zkreslení signálů EKG pozměněných kompresí.

Český abstrakt

Tato dizertační práce se zabývá detekcí komplexů QRS a rozměřováním signálů EKG. V teoretické části práce jsou popsány základy elektrokardiografie, přístupy detekce komplexů QRS, přístupy rozměřování EKG, standardní databáze CSE a teorie vlnkové transformace. V praktické části práce jsou popsány navržené metody detekce komplexů QRS a rozměření signálů EKG. Navržené metody jsou založeny na spojité vlnkové transformaci, vhodných měřítcích, vhodné mateřské vlnce, shlukové analýze a transformaci svodů. Představené algoritmy byly otestovány na standardní databázi CSE. Dosažené výsledky jsou lepší, než přímo srovnatelné výsledky jiných metod a splňují stanovená kritéria databáze CSE. Robustnost algoritmů byla úspěšně otestována na signálech databáze CSE pozměněných kompresí a filtrací. Navržený rozměřovací algoritmus byl úspěšně využit jako nástroj pro stanovení míry diagnostického zkreslení signálů EKG pozměněných kompresí.

Anglický abstrakt

This dissertation deals with QRS complex detection and ECG delineation. The theoretical part of the work describes basics of electrocardiography, QRS detection approaches, ECG delineation approaches, the standard CSE database and the wavelet transform theory. The practical part of the work describes designed methods of QRS complex detection and ECG delineation. The designed methods are based on a continuous wavelet transform, appropriate scales, appropriate mother wavelet, cluster analysis and leads transformation. The introduced algorithms were evaluated on the standard CSE database. The obtained results are better, than directly comparable results of other methods and accomplished given database criteria. The robustness of designed algorithms was successfully tested on CSE database signals modified by compression and filtering. The proposed ECG delineation algorithm was successfully used as a tool for evaluation of diagnostic distortion of ECG signals modified by compression.

Klíčová slova

vlnková transformace, detekce komplexů QRS, rozměřování signálů EKG, transformace svodů EKG, standardní databáze CSE

Vydáno

23.06.2011

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

129

Strany počet

129

URL

BibTex


@phdthesis{BUT88740,
 author="Martin {Vítek}",
 title="Automatické rozměření signálů EKG",
 annote="Tato dizertační práce se zabývá detekcí komplexů QRS a rozměřováním signálů EKG. V teoretické části práce jsou popsány základy elektrokardiografie, přístupy detekce komplexů QRS, přístupy rozměřování EKG, standardní databáze CSE a teorie vlnkové transformace. V praktické části práce jsou popsány navržené metody detekce komplexů QRS a rozměření signálů EKG. Navržené metody jsou založeny na spojité vlnkové transformaci, vhodných měřítcích, vhodné mateřské vlnce, shlukové analýze a transformaci svodů. Představené algoritmy byly otestovány na standardní databázi CSE. Dosažené výsledky jsou lepší, než přímo srovnatelné výsledky jiných metod a splňují stanovená kritéria databáze CSE. Robustnost algoritmů byla úspěšně otestována na signálech databáze CSE pozměněných kompresí a filtrací. Navržený rozměřovací algoritmus byl úspěšně využit jako nástroj pro stanovení míry diagnostického zkreslení signálů EKG pozměněných kompresí.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 chapter="88740",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2011",
 month="june",
 pages="1--129",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="dissertation"
}