Detail publikace

Rozpoznávání cílů v terči

DRAHANSKÝ, M. SEMERÁK, V.

Originální název

Rozpoznávání cílů v terči

Český název

Rozpoznávání cílů v terči

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek popisuje dvě možnosti rozponávání zásáhů v terči. První z nich je založena na algoritmu odečítání obrazu (frame differencing) s použitím stabilzačního algoritmu pro eliminaci pohybů terče. Druhá matoda používá algoritmus pro vyplňování plochy (flood fill) s náhodně zvoleným počátečním bodem pro nalezení zásahu v cílové scéně.

Český abstrakt

Tento článek popisuje dvě možnosti rozponávání zásáhů v terči. První z nich je založena na algoritmu odečítání obrazu (frame differencing) s použitím stabilzačního algoritmu pro eliminaci pohybů terče. Druhá matoda používá algoritmus pro vyplňování plochy (flood fill) s náhodně zvoleným počátečním bodem pro nalezení zásahu v cílové scéně.

Klíčová slova

detekce zásahu, OpenCV, digitální zpracování obrazu, počítačové vidění

Rok RIV

2010

Vydáno

15.12.2010

Nakladatel

Springer Verlag

Místo

Jeju Island

ISBN

978-3-642-17640-1

Kniha

Signal Processing and Multimedia 2010

Edice

NEUVEDEN

Číslo edice

NEUVEDEN

Strany od

30

Strany do

34

Strany počet

2

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT76265,
 author="Martin {Drahanský} and Vojtěch {Semerák}",
 title="Rozpoznávání cílů v terči",
 annote="Tento článek popisuje dvě možnosti rozponávání zásáhů v terči. První z nich je
založena na algoritmu odečítání obrazu (frame differencing) s použitím
stabilzačního algoritmu pro eliminaci pohybů terče. Druhá matoda používá
algoritmus pro vyplňování plochy (flood fill) s náhodně zvoleným počátečním bodem
pro nalezení zásahu v cílové scéně.",
 address="Springer Verlag",
 booktitle="Signal Processing and Multimedia 2010",
 chapter="76265",
 doi="10.1007/978-3-642-17641-8_5",
 edition="NEUVEDEN",
 howpublished="print",
 institution="Springer Verlag",
 year="2010",
 month="december",
 pages="30--34",
 publisher="Springer Verlag",
 type="conference paper"
}