Detail produktu

Lock-in zesilovač pro měření malých magnetických polí za přítomnosti silného rušení

ROUBAL, Z. KŘÍŽ, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Funkční vzorek umožňuje měřit ve třech osách hodnotu magnetické indukce. Jako čidlo je použita Hallova sonda. Jelikož je hlavní využití k mapování magnetických polí v prostředí se silným elektromagnetickým rušením, přesahujícím hodnotu užitečného signálu, bylo použito principu lock-in zesilovače. Díky tomu je možné měřit signály i 40 dB pod úrovní rušení. Mapování magnetického pole je využito k nedestruktivnímu zkoumání materiálu metodou MIT (magnetická impedanční tomografie). V málo zarušených prostorách je možné i stejnosměrné měření. Řízení je možné manuální či automatické, výstup je napojen na měřící ústřednu.

Klíčová slova

lock-in, Teslametr

Datum vzniku

22.12.2011

Umístění

UTEE, FEKT, Kolejní 2906/4

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www