Detail produktu

Přídavný mikroskopový modul pro zobrazovaní v difuzním prostředí

LOŠŤÁK, M. ANTOŠ, M. DOSTÁL, Z.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Přídavný modul pro měření vzájemného posuvu obrazů, který je využíván při zobrazování pomocí difuzního světla v holografickém mikroskopu. Modul se skládá ze zobrazovací a detekční části. V zobrazovací části je difuzor vytvářející difuzní prostředí vkládán mezi vzorek a objektiv. Poloha difuzoru je přitom určena pomocí x-y mikroposuvu. Neboť difuzor není homogenní, tj. každá část difuzoru rozptyluje jinak, je určení jeho přesné pozice nezbytné pro opakovatelnost experimentů. Detekční část je složena z laserové diody, CCD kamery a optického systému, který přivádí světlo z diody na čip kamery. Tímto zařízením jsme schopni detekovat zmíněné vzájemné posuvy obrazů o vzdálenost 0,4 mikrometrů, což je zhruba dvakrát méně než rozlišení běžně používaného mikroskopového objektivu 20x/0,4. Maximální velikost měřitelného posuvu odpovídá zhruba 1/4 velikosti zorného pole.

Klíčová slova

Holografický mirkoskop, digitální holografický mikroskop, difuzní prostředí , difuzní světlo

Datum vzniku

29.12.2011

Umístění

ÚFI FSI VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty