Detail produktu

Piezoelektrický senzor

SZABÓ, Z. FRIEDL, M. FIALA, P. HANZELKA, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Pomocí pizoelektrického senzoru lze detekovat oblasti nehomogenity v materiálu. Součástí měřícího řetězce je speciální software, který je ve vývoji. Software umožní obsluze měřícího pracoviště velmi rychle detekovat již zmíněné oblasti nehomogenity v materiálu. Vývoj senzoru probíhal na základě osciloskopického měření vyslaného a přijatého signálu a dále pak pomocí vektorového analyzátoru BODE 100.

Klíčová slova

piezo, senzor, drevo

Datum vzniku

20.12.2011

Umístění

UTEE, Kolejní 4

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www