Detail produktu

Laserový diagnostický systém pro identifikaci defektu na povrchu materiálu

TOFEL, P. SEDLÁK, P. MAJZNER, J. GRMELA, L. CSÉFALVAY, G.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Byl vytvořen funkční vzorek, který se skládá z řízeného posunu a laserového profiloměru pro sledování povrchových vad.

Klíčová slova

laserový profiloměr, posun na ocelové vzorky

Datum vzniku

15.12.2011

Umístění

http://www.ufyz.feec.vutbr.cz

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www