Detail produktu

Elektronický ovládací systém pro přesné zanořování

ŠKARVADA, P. KNÁPEK, A. HOLCMAN, V.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Navržený systém slouží pro přesné řízení zanořování wolframového vlákna, ze kterého se vyrábí katody pro elektronové mikroskopy. Zařízení se připojuje přes sběrnici USB k počítači, ze kterého se výroba řídí.

Klíčová slova

Zanořovací systém, elektrochemické leptání, anodická oxidace

Datum vzniku

06.12.2011

Umístění

www.ufyz.feec.vutbr.cz

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www