Detail publikace

Panoramovanie zdroja zvuku s možnosťou zmeny jeho zdanlivej vzdialenosti

ORLOVSKÝ, K. BALÍK, M.

Originální název

Panoramovanie zdroja zvuku s možnosťou zmeny jeho zdanlivej vzdialenosti

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Je popísaných viacero metód umožňujúcich panoramovanie azimutu zdroja zvuku. Tento článok popisuje metódu špekulatívneho mapovania vzdialenosti zdroja zvuku od poslucháča v horizontálnej rovine (tzv. distance rendering) pomocou ich umiestnenia do virtuálnej miestnosti pravouhlého tvaru a simulácie šírenia zvukovej vlny v horizontálnej rovine od zdroja zvuku k poslucháčovi v tejto miestnosti. Článok popisuje algoritmus výpočtu a simulácie šírenia zvukovej vlny v uzavretom priestore a taktiež popisuje návrh rozmerov a topológie virtuálnej miestnosti, v ktorej sú umiestnení zdroj zvuku a poslucháč. Táto metóda bola aplikovaná v prostredí MATLAB návrhom aplikácie pre panoramovanie zdroja zvuku.

Dokumenty

BibTex


@article{BUT75314,
 author="Kristián {Orlovský} and Miroslav {Balík}",
 title="Panoramovanie zdroja zvuku s možnosťou zmeny jeho zdanlivej vzdialenosti",
 annote="Je popísaných viacero metód umožňujúcich panoramovanie azimutu zdroja zvuku. Tento článok popisuje metódu špekulatívneho mapovania vzdialenosti zdroja zvuku od poslucháča v horizontálnej rovine 
(tzv. distance rendering) pomocou ich umiestnenia do virtuálnej miestnosti pravouhlého tvaru a simulácie šírenia zvukovej vlny v horizontálnej rovine od zdroja zvuku k poslucháčovi v tejto miestnosti. Článok popisuje algoritmus výpočtu a simulácie šírenia zvukovej vlny v uzavretom priestore a taktiež popisuje návrh rozmerov a topológie virtuálnej miestnosti, v ktorej sú umiestnení zdroj zvuku a poslucháč. Táto metóda bola aplikovaná v prostredí MATLAB návrhom aplikácie pre panoramovanie zdroja zvuku.",
 chapter="75314",
 number="63",
 volume="2011",
 year="2011",
 month="december",
 pages="1--12",
 type="journal article - other"
}