Detail produktu

Řetěžový hrabicový systém

BORÁŇ, J. ELSÄSSER, T. HOUDKOVÁ, L.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Řetězový hrabicový přehrabovák slouží ke kypření a posunu materiálu v solární sušárně čistírenských kalů. Přehrabovák je tvořen dvěma hnacími ozubenými koly, která jsou umístěna na společné hřídeli. Pohon je zajištěn motorem s převodovkou, což umožňuje pomalý posun hrabic v sušící komoře. Frekvenční měnič umožňuje plynulou regulaci rychlosti pohybu hrabic a jejich zpětný chod. Hnaná ozubená kola jsou umístěna na dvou samostatných čepech tak, aby byl z jedné strany možný volný přístup do sušící komory. Dva plastové řetězy nesou dva kusy hrabic, které jsou rovnoměrně rozmístěny. Konstrukční provedení přehrabováku je snadno demontovatelné a umožňuje využití i ve zkrácené nebo prodloužené sušící komoře, což byla základní podmínka pro instalaci do experimentální sušárny.

Klíčová slova

solární sušárna, čistírenský kal, posun materiálu, kypření

Datum vzniku

06.06.2011

Umístění

ČOV Modřice

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty