Detail publikace

Nové přístupy parametrické poruchové analýzy

KINCL, Z.

Originální název

Nové přístupy parametrické poruchové analýzy

Český název

Nové přístupy parametrické poruchové analýzy

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku jsou popsány základní principy multi-frekvenční parametrické poruchové analýzy pro testování lineárních analogových obvodů. Zcela zásadní roli zde hraje optimální volba testovacích bodů a kmitočtů. Sada testovacích kmitočtů je vybrána na základě minimalizace kritéria E pomocí globální stochastické optimalizace – PSO. V příspěvku je dále popsán princip aproximativní poruchové analýzy, která je vhodná pro rychlé testování složitých obvodů či obvodů s parazitními parametry.

Český abstrakt

V příspěvku jsou popsány základní principy multi-frekvenční parametrické poruchové analýzy pro testování lineárních analogových obvodů. Zcela zásadní roli zde hraje optimální volba testovacích bodů a kmitočtů. Sada testovacích kmitočtů je vybrána na základě minimalizace kritéria E pomocí globální stochastické optimalizace – PSO. V příspěvku je dále popsán princip aproximativní poruchové analýzy, která je vhodná pro rychlé testování složitých obvodů či obvodů s parazitními parametry.

Klíčová slova

parametrická poruchová analýza, testování analogových obvodů, globální stochastická optimalizace, aproximativní symbolická analýza

Rok RIV

2011

Vydáno

22.11.2011

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4368-6

Kniha

Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové Agentury České republiky č. 102/08/H027

Strany od

106

Strany do

109

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT75151,
  author="Zdeněk {Kincl}",
  title="Nové přístupy parametrické poruchové analýzy",
  annote="V příspěvku jsou popsány základní principy multi-frekvenční parametrické poruchové analýzy pro testování lineárních analogových obvodů. Zcela zásadní roli zde hraje optimální volba testovacích bodů a kmitočtů. Sada testovacích kmitočtů je vybrána na základě minimalizace kritéria E pomocí globální stochastické optimalizace – PSO. V příspěvku je dále popsán princip aproximativní poruchové analýzy, která je vhodná pro rychlé testování složitých obvodů či obvodů s parazitními parametry.",
  booktitle="Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové Agentury České republiky č. 102/08/H027",
  chapter="75151",
  howpublished="print",
  year="2011",
  month="november",
  pages="106--109",
  type="conference paper"
}