Detail publikace

Analýza obrazových dat z funkční magnetické rezonance v rámci centra DAR - přehled

HAVLÍČEK, M. LAMOŠ, M. JAN, J.

Originální název

fMRI Image Data Analysis in DAR - a Survey

Český název

Analýza obrazových dat z funkční magnetické rezonance v rámci centra DAR - přehled

Anglický název

fMRI Image Data Analysis in DAR - a Survey

Typ

abstrakt

Jazyk

en

Originální abstrakt

Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) utilising the Blood-Oxygenation-Level-Dependent (BOLD) effect as a indicator of local activity is a very useful technique to identify brain regions that are active during perception, cognition, action, and also during rest. Currently, there is a growing interest to study connectivity between different brain regions, particularly in the resting-state.

Český abstrakt

Funkční magnetická rezonance využívající závislost na stupni okysličení krve jako indikátoru lokální aktivity je velmi užitečnou technikou sloužící k identifikaci mozkových oblastí, které jsou aktivní během vnímání, poznání, akce a také během odpočinku. V dnešní době je vzrůstající zájem o studium konektivity mezi různými oblastmi mozku, hlavně v tzv. klidovém stavu.

Anglický abstrakt

Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) utilising the Blood-Oxygenation-Level-Dependent (BOLD) effect as a indicator of local activity is a very useful technique to identify brain regions that are active during perception, cognition, action, and also during rest. Currently, there is a growing interest to study connectivity between different brain regions, particularly in the resting-state.

Klíčová slova

fMRI, efektivní konektivita, Kalmanův filtr, RTS vyhlazovač, nelineární hemodynamický model

Vydáno

28.11.2011

Nakladatel

ÚTIA AV ČR

Místo

Praha, ČR

Strany od

13

Strany do

13

Strany počet

1

BibTex


@misc{BUT75147,
 author="Martin {Havlíček} and Martin {Lamoš} and Jiří {Jan}",
 title="fMRI Image Data Analysis in DAR - a Survey",
 annote="Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) utilising the Blood-Oxygenation-Level-Dependent (BOLD) effect as a indicator of local activity is a very useful technique to identify brain regions that are active during perception, cognition, action, and also during rest. Currently, there is a growing interest to study connectivity between different brain regions, particularly in the resting-state.",
 address="ÚTIA AV ČR",
 booktitle="Abstracts of Contributions to 7th International Workshop on Data-Algorithms-Decision Making",
 chapter="75147",
 edition="2011",
 institution="ÚTIA AV ČR",
 year="2011",
 month="november",
 pages="13--13",
 publisher="ÚTIA AV ČR",
 type="abstract"
}