Detail publikace

Aplikace genetického algoritmu pro optimalizaci provozu distribuční sítě

PTÁČEK, M. PAAR, M.

Originální název

Aplikace genetického algoritmu pro optimalizaci provozu distribuční sítě

Český název

Aplikace genetického algoritmu pro optimalizaci provozu distribuční sítě

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek je zaměřen na optimalizaci provozu distribuční sítě prostřednictvím aplikace genetických algoritmů. Optimalizace je založena na zkoumání a hledání takové rekonfigurace distribuční sítě, kdy nalezené řešení bude dosahovat minimálních nákladů na ztráty energie a minimálních nákladů odvíjejících se od zvoleného standardu nepřetržitosti dodávky elektrické energie. Použitá metoda byla testována na modelu reálné distribuční sítě. Přínosem příspěvku je zhodnocení finančních nákladů na výkonové ztráty pro jednotlivé standardy nepřetržitosti dodávky elektrické energie.

Český abstrakt

Příspěvek je zaměřen na optimalizaci provozu distribuční sítě prostřednictvím aplikace genetických algoritmů. Optimalizace je založena na zkoumání a hledání takové rekonfigurace distribuční sítě, kdy nalezené řešení bude dosahovat minimálních nákladů na ztráty energie a minimálních nákladů odvíjejících se od zvoleného standardu nepřetržitosti dodávky elektrické energie. Použitá metoda byla testována na modelu reálné distribuční sítě. Přínosem příspěvku je zhodnocení finančních nákladů na výkonové ztráty pro jednotlivé standardy nepřetržitosti dodávky elektrické energie.

Klíčová slova

Genetický algoritmus; Distrubuční síť; Rekonfigurace; Fitnes funkce; Spolehlivost

Rok RIV

2011

Vydáno

01.10.2011

Nakladatel

Západočeská univerzita v Plzni

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-261-0017-1

Kniha

Elektrotechnika a informatika 2011 část třetí - Elektroenergetika

Strany od

49

Strany do

52

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT75127,
 author="Michal {Ptáček} and Martin {Paar}",
 title="Aplikace genetického algoritmu pro optimalizaci provozu distribuční sítě",
 annote="Příspěvek je zaměřen na optimalizaci provozu distribuční sítě prostřednictvím aplikace genetických algoritmů. Optimalizace je založena na zkoumání a hledání takové rekonfigurace distribuční sítě, kdy nalezené řešení bude dosahovat minimálních nákladů na ztráty energie a minimálních nákladů odvíjejících se od zvoleného standardu nepřetržitosti dodávky elektrické energie. Použitá metoda byla testována na modelu reálné distribuční sítě. Přínosem příspěvku je zhodnocení finančních nákladů na výkonové ztráty pro jednotlivé standardy nepřetržitosti dodávky elektrické energie.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Elektrotechnika a informatika 2011 část třetí - Elektroenergetika",
 chapter="75127",
 howpublished="print",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2011",
 month="october",
 pages="49--52",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}