Detail produktu

Jednoportový mikrovlnný širokopásmový vektorový obvodový analyzátor pro kmitočtové pásmo 250MHz až 26.5GHz na principu šestibranu, součást řešení projektu (GP102/09/P297)

URBANEC, T. DVOŘÁK, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Tento širokopásmový vektorový obvodový analyzátor pro kmitočtové pásmo 250MHz až 26.5GHz pracuje na principu mikrovlnného šestibranu. Použitelný je pro jednoportová měření, případně víceportová s použitím více těchto analyzátorů.Hlavní předností je kompaktnost řešení a jeho cenová dostupnost. Při malých rozměrech je také možno celé měřící jádro teplotně stabilizovat a zvýšit tak přesnost a krátkodobou stabilitu měření.

Klíčová slova

vektorový obvodový analyzátor , mikrovlnný šestibran, jednoportové měření

Datum vzniku

01.11.2011

Umístění

PA-737 UREL, FEKT VUT Purkyňova 118, Brno 61200

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty