Detail produktu

mIDStk: MATLAB ToolKit for processing IDS output files

KLIMEŠ, L.

Typ produktu

software

Abstrakt

The software mIDStk is a MATLAB toolkit for processing IDS output files. The toolkit includes two MATLAB classes for the object-oriented programming approach that allow users to load output files of solidification packages IDS and process, utilize and visualize the included data for a particular application. Main features of mIDStk are data loading, graphical visualization of particular termophysical quantities, interpolation, phase fraction plots, temperatures of phase and structural changes.

Klíčová slova

solidification package IDS, MATLAB, thermophysical properties of steel

Datum vzniku

06.11.2011

Umístění

http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www