Detail produktu

Software pro dynamické borcení časové osy

KLIMEK, M. KOZUMPLÍK, J. VÍTEK, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software MARSOFT slouží pro přizpůsobení délky dvojice vektorů využitím borcení časové osy. Uživatelské menu umožňuje nastavit několik metod výpočtu.

Klíčová slova

borcení časové osy, přizpůsobení vektorů, grafické uživatelské rozhraní

Datum vzniku

31.10.2011

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www