Detail produktu

Registrace OCT B-skenů

PODLIPNÁ, P. HARABIŠ, V. KOLÁŘ, R.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program pro registraci OCT B-skenů na fundus snímek - možňuje nalezení pozice B-skenu ve fundus snímku. Součástí programu je předregistrace pomocí snímku SLO, která slouží k určení zájmové oblasti fungus snímku, dále pak detekce cév z B-skenů i fundus snímku, poslední částí programu je samotné vyhledávání pozice B-skenu.

Klíčová slova

optická koherentní tomografie; skenovací laserová oftalmoskopie; fundus snímek; registrace obrazů

Datum vzniku

20.10.2011

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www