Detail produktu

Software for annotation of heart beats ANEG

RONZHINA, M. POTOČŇÁK, T. KOLÁŘOVÁ, J. PROVAZNÍK, I.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software allows to annotate heart beats from ECG. The file with indexes of R peaks detected previously from ECG is needed for identification of the beat. ASCII-, binary-, and mat-files are supported. Three notes for quality, beat and rhythm annotation can be selected from templates. Files with results of annotation are saved on hard disk of PC.

Klíčová slova

heart beats annotation, ECG, MATLAB

Datum vzniku

20.10.2011

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www