Detail produktu

Družicový transpondér - monitor

KASAL, M. VÁGNER, P. URBANEC, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení se skládá z přijímače určeného pro příjem SSB modulovaného signálu v pásmu 28 MHz a vysílače s FM modulací v pásmu 435 MHz. Na vstupu přijímače je předzesilovač LNA, který je nutný vzhledem k elektricky krátké přijímací anténě. Dále je zařazen vstupní filtr a směšovač na mezifrekvenci. MF signál je filtrován krystalovým filtrem s šířkou pásma 3 kHz a směšován do základního pásma. Demodulovaný signál je použit pro AGC a také pro detekci přítomnosti modulace BPSK31 v signálu. Demodulovaný signál je nakonec přiveden na vstup modulátoru vysílače. Vysílač pracuje s úzkopásmovou modulací FM na kmitočtu cca 435 MHz. Výstupní výkon vysílače je 27 dBm. Vysílač je opatřen senzory napětí, proudu, teploty a vysokofrekvenčního výkonu. Rovněž je na řídícím mikrokontroléru implementován modulátor BPSK31 na subnosné 312,5 Hz s bitovou rychlostí 31,25 bit/s. Na této subnosné jsou přenášena telemetrická data ze senzorů.

Klíčová slova

CubeSat, monitor spektra, BPSK31, PSAT, transponder

Datum vzniku

30.09.2011

Umístění

lab 822, Purkyňova 118, Brno 61200 během testů, oběžná dráha Země po vypuštění jako součást družice Psat

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty