Detail produktu

Software pro testování detektorů QRS na databázi CSE

VÍTEK, M. KOZUMPLÍK, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software CSE QRS TESTER je určen pro automatické testování algoritmů detekce komplexů QRS na ortogonálních a standardních svodech databáze CSE.

Klíčová slova

standardní databáze CSE, detekce QRS, sensitivita, prediktivita, výpočetní náročnost

Datum vzniku

17.10.2011

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www