Detail produktu

Software pro optimalizaci parametrů vlnkového wienerovského filtru

SMITAL, L. VÍTEK, M. KOZUMPLÍK, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software OPTIMALIZACE WWF slouží pro nalezení optimálních parametrů vlnkového wienerovského filtrů (WWF). Kritérium kvality je definováno pomocí dosaženého průměrného zlepšení poměru signálu a šumu.

Klíčová slova

EKG signál, optimalizace parametrů, EMG šum, Wienerova filtrace, vlnková transformace

Datum vzniku

14.10.2011

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www