Detail produktu

Software pro registraci DTI a T1 MRI dat

MALÍNSKÝ, M. PETER, R. LUNDERVOLD, A.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software umožňuje slícování DTI a T1 MRI obrazových dat lidského mozku. Algoritmus je kombinací affiní předregistrace a přizpůsobené flexibilní registrace. Software je realizován jako výsledek projektu MSM0021630513: Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM). Výzkumný záměr MŠMT ČR MSM 0021630513. 2005 - 2011, FEKT-S-11-10: Vývoj metod pro analýzu biologických systémů, signálů a dat a projektu ve spolupráci s Philips: 3D and 4D CT image data registration - research collaboration agreement. Pro spuštění je zapotřebí Matlab 2009b (nebo vyšší verze). Produkt je využíván na VUT v Brně a na Univerzitě v Bergenu (Norsko).

Klíčová slova

lícování obrazu, DTI, MRI, přizpůsobený filtr, affiní registrace

Datum vzniku

18.10.2011

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4 61200 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www