Detail produktu

Software pro vizualizaci prahovacích metod u vlnkové filtrace

SMITAL, L. VÍTEK, M. KOZUMPLÍK, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software PRAHOVANI slouží pro vizualizaci prahovacích metod použitých u vlnkové filtrace a napomáhá k lepšímu porozumění dané problematiky.

Klíčová slova

filtrace EKG signálů, vlnková transformace, EMG šum, prahování

Datum vzniku

17.10.2011

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www