Detail produktu

Software pro grafickou reprezentaci poziční konzervace a stupně variance v biologických sekvencích

ŠKUTKOVÁ, H. MADĚRÁNKOVÁ, D. PROVAZNÍK, I.

Typ produktu

software

Abstrakt

Nástroj pro grafickou reprezentaci poziční konzervace a stupně variance v biologických sekvencích. Typy grafické reprezentace: Logo Bar, Sekvenční konsensus, Poziční vyjádření nejednoznačných mutací, Poziční variace mutací.

Klíčová slova

Sekvenční logo, logo bar, variace mutací, konzervace pozice v sekvenci

Datum vzniku

14.10.2011

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www