Detail publikace

Optimalizace vlnkové Wienerovské filtrace pro EKG signály

SMITAL, L. VÍTEK, M. KOZUMPLÍK, J.

Originální název

Optimization of the Wavelet Wiener Filtering for ECG Signals

Český název

Optimalizace vlnkové Wienerovské filtrace pro EKG signály

Anglický název

Optimization of the Wavelet Wiener Filtering for ECG Signals

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This paper deals with the methods of ECG signals denoising via wavelet Wiener filtering. We have studied the influence of the input parameters setting on filtered signals in a consideration of achieved signal to noise ratio (SNR). The Wiener filtering is used in the shift invariant dyadic discrete time wavelet domain for suppression of a parasite electromyographic (EMG) signal. To improve the filtering performance we used the adaptive adjustment of the method parameters, according to the level of the input noise. We are able to increase the average SNR of the whole tested database almost about 10 dB. The proposed algorithm provides better results, than a classic wavelet Wiener filtering method. The algorithm was tested on signals from the standard multilead CSE database.

Český abstrakt

Tato práce se zabývá metodami filtrace EKG signálů pomocí vlnkové Wienerovy filtrace. Studovali jsme vliv nastavení vstupních parametrů filtrace na výsledný signál s ohledem na dosažený poměr signálu/šumu (SNR). Wienerova filtrace je použita v redundantní dyadické vlnkové doméně s diskrétním časem pro potlačení parazitního elektromyografického (EMG) signálu. Pro zlepšení filtračních vlastností využíváme metodu s adaptivním nastavením parametrů podle úrovně vstupního rušení. Jsme schopni zvýšit průměrné SNR celé testované databáze téměř o 10 dB. Navrhovaný algoritmus poskytuje lepší výsledky, než klasický vlnkový Wienerovský filtr. Algoritmus byl testován na signálech ze standardní CSE databáze.

Anglický abstrakt

This paper deals with the methods of ECG signals denoising via wavelet Wiener filtering. We have studied the influence of the input parameters setting on filtered signals in a consideration of achieved signal to noise ratio (SNR). The Wiener filtering is used in the shift invariant dyadic discrete time wavelet domain for suppression of a parasite electromyographic (EMG) signal. To improve the filtering performance we used the adaptive adjustment of the method parameters, according to the level of the input noise. We are able to increase the average SNR of the whole tested database almost about 10 dB. The proposed algorithm provides better results, than a classic wavelet Wiener filtering method. The algorithm was tested on signals from the standard multilead CSE database.

Klíčová slova

Wienerovská filtrace, Vlnková transformace, EKG signál, Optimalizace parametrů, EMG šum, Odhad šumu, Standardní CSE databáze

Rok RIV

2011

Vydáno

26.10.2011

Nakladatel

ACM New York, NY, USA

Místo

Barcelona, Spain

ISBN

978-1-4503-0913-4

Kniha

ACM digital library: 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT73846,
 author="Lukáš {Smital} and Martin {Vítek} and Jiří {Kozumplík}",
 title="Optimization of the Wavelet Wiener Filtering for ECG Signals",
 annote="This paper deals with the methods of ECG signals denoising via wavelet Wiener filtering. We have studied the influence of the input parameters setting on filtered signals in a consideration of achieved signal to noise ratio (SNR). The Wiener filtering is used in the shift invariant dyadic discrete time wavelet domain for suppression of a parasite electromyographic (EMG) signal. To improve the filtering performance we used the adaptive adjustment of the method parameters, according to the level of the input noise. We are able to increase the average SNR of the whole tested database almost about 10 dB. The proposed algorithm provides better results, than a classic wavelet Wiener filtering method. The algorithm was tested on signals from the standard multilead CSE database.",
 address="ACM New York, NY, USA",
 booktitle="ACM digital library: 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies",
 chapter="73846",
 howpublished="online",
 institution="ACM New York, NY, USA",
 year="2011",
 month="october",
 pages="1--5",
 publisher="ACM New York, NY, USA",
 type="conference paper"
}