Detail produktu

Software pro konstrukci datového souboru z FASTA formátu sekvencí mitochondriálních genů

MADĚRÁNKOVÁ, D. ŠKUTKOVÁ, H. PROVAZNÍK, I.

Typ produktu

software

Abstrakt

Softwarový nástroj umožňuje přípravu datového souboru z rozsáhlých FASTA souborů nukleotidových sekvencí získaných např. z veřejných genomických databází.

Klíčová slova

FASTA soubory, nukleotidové sekvence

Datum vzniku

22.02.2011

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www