Detail produktu

Generátor napěťových impulsů vysoké úrovně

KADLEC, R. SZABÓ, Z. DREXLER, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Vysokonapěťový zdroj s výstupním napětím 30 kV. Jelikož je zdroj určen pro experimentální účely (konkrétně pro testování dynamických vlastností optovláknových senzoru), je výstupní napětí 30 kV postačující. Zvlnění výstupního napetí zdroje zatíženého odporovým děličem: nejmenší zvlnění bylo naměřeno při Uvýst = 10 kV (89 V pro R1=R2=1 GOhm, 75 V pro R1=R2=100 MOhm). Naopak největší zvlnění vychází při Uvýst = 30 kV (při obou hodnotách velice). A to v jednotkách kilovoltu. Zvlnění muže být částečně způsobeno rušením sondy osciloskopu. Podle předpokladu by mělo být na výstupu napětí s hladším průběhem.

Klíčová slova

Vysokonapetový zdroj, impuls, úschova energie, jiskrište

Datum vzniku

01.06.2011

Umístění

UTEE, Kolejní 4

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty