Detail publikace

Komparativní případová studie z moravského vinařství: použití metody semikvalitativního výzkumu.

KORÁB, P. KORÁB, V.

Originální název

Komparativní případová studie z moravského vinařství: použití metody semikvalitativního výzkumu.

Český název

Komparativní případová studie z moravského vinařství: použití metody semikvalitativního výzkumu.

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Za použití metody semikvalitativního výzkumu se tato práce snaží identifikovat spojitost mezi velikostí výměry vinohradu a znalostí Vinařské politiky Evropské unie na vzorku čtyř respondentů. Respondenti jsou rozděleni do dvou skupin: vinaři s velkým objemem produkce vína a velkou výměrou vinic, a vinaře produkující víno pouze pro svou potřebu. Výsledky výzkumu u těchto dvou skupin jsou porovnány za použití statistických metod. Je zde zkoumána průměrná absolutní odchylka od střední hodnoty škály odpovědí sémantického diferenciálu, která naznačuje možnou míru znalosti pojmu Vinařská politika EU. Výzkum pracuje s daty sebranými pomocí terénního výzkumu použitím metody sémantického diferenciálu. V práci jsou rovněž uvedeny teoretické poznatky o Evropské vinařské politice a je demonstrováno použití sémantického diferenciálu při měření postoje respondentů k Evropské vinařské politice. Abstract: Using a method of semi-qualitative research, this paper tries to discover whether a

Český abstrakt

Za použití metody semikvalitativního výzkumu se tato práce snaží identifikovat spojitost mezi velikostí výměry vinohradu a znalostí Vinařské politiky Evropské unie na vzorku čtyř respondentů. Respondenti jsou rozděleni do dvou skupin: vinaři s velkým objemem produkce vína a velkou výměrou vinic, a vinaře produkující víno pouze pro svou potřebu. Výsledky výzkumu u těchto dvou skupin jsou porovnány za použití statistických metod. Je zde zkoumána průměrná absolutní odchylka od střední hodnoty škály odpovědí sémantického diferenciálu, která naznačuje možnou míru znalosti pojmu Vinařská politika EU. Výzkum pracuje s daty sebranými pomocí terénního výzkumu použitím metody sémantického diferenciálu. V práci jsou rovněž uvedeny teoretické poznatky o Evropské vinařské politice a je demonstrováno použití sémantického diferenciálu při měření postoje respondentů k Evropské vinařské politice. Abstract: Using a method of semi-qualitative research, this paper tries to discover whether a

Klíčová slova

Evropská vinařská politika, semikvalitativní výzkum, sémantický diferenciál, Společná zemědělská politika, terénní výzkum.

Rok RIV

2011

Vydáno

31.08.2011

Nakladatel

Societas Scientiarium Olomucensis II.

Místo

Olomouc

ISBN

978-80-87533-00-0

Kniha

Víno jako multikulturní fenomén.

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

64

Strany do

74

Strany počet

214

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT73193,
 author="Petr {Koráb} and Vojtěch {Koráb}",
 title="Komparativní případová studie z moravského vinařství: použití metody semikvalitativního výzkumu.",
 annote="Za použití metody semikvalitativního výzkumu se tato práce snaží identifikovat spojitost
mezi velikostí výměry vinohradu a znalostí Vinařské politiky Evropské unie na vzorku čtyř
respondentů. Respondenti jsou rozděleni do dvou skupin: vinaři s velkým objemem produkce vína a
velkou výměrou vinic, a vinaře produkující víno pouze pro svou potřebu. Výsledky výzkumu u těchto
dvou skupin jsou porovnány za použití statistických metod. Je zde zkoumána průměrná absolutní
odchylka od střední hodnoty škály odpovědí sémantického diferenciálu, která naznačuje možnou
míru znalosti pojmu Vinařská politika EU. Výzkum pracuje s daty sebranými pomocí terénního
výzkumu použitím metody sémantického diferenciálu. V práci jsou rovněž uvedeny teoretické
poznatky o Evropské vinařské politice a je demonstrováno použití sémantického diferenciálu při
měření postoje respondentů k Evropské vinařské politice.
Abstract: Using a method of semi-qualitative research, this paper tries to discover whether a",
 address="Societas Scientiarium Olomucensis II.",
 booktitle="Víno jako multikulturní fenomén.",
 chapter="73193",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="Societas Scientiarium Olomucensis II.",
 year="2011",
 month="august",
 pages="64--74",
 publisher="Societas Scientiarium Olomucensis II.",
 type="conference paper"
}