Detail publikace

Matematické vyhodnocení obsahu aminokyselin, polyfenolů a antioxidační aktivity ovoce z různých odrůd meruněk

SOCHOR, J. ŠKUTKOVÁ, H. BABULA, P. ZÍTKA, O. CERNEI, N. ROP, O. KRŠKA, B. ADAM, V. PROVAZNÍK, I. KIZEK, R.

Originální název

Mathematical evaluation of the amino acid and polyphenol content and antioxidant activities of fruits from different apricot cultivars

Český název

Matematické vyhodnocení obsahu aminokyselin, polyfenolů a antioxidační aktivity ovoce z různých odrůd meruněk

Anglický název

Mathematical evaluation of the amino acid and polyphenol content and antioxidant activities of fruits from different apricot cultivars

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

Functional foods are of interest because of their significant effects on human health, which can be connected with the presence of some biologically important compounds. In this study, we carried out complex analysis of 239 apricot cultivars (Prunus armeniaca L.) cultivated in Lednice (climatic area T4), South Moravia, Czech Republic. Almost all previously published studies have focused only on analysis of certain parameters. However, we focused on detection both primary and secondary metabolites in a selection of apricot cultivars with respect to their biological activity. The contents of thirteen biogenic alpha-L-amino acids (arginine, asparagine, isoleucine, lysine, serine, threonine, valine, leucine, phenylalanine, tryptophan, tyrosine, proline and alanine) were determined using ion exchange chromatography with UV-Vis spectrometry detection. Profile of polyphenols, measured as content of ten polyphenols with significant antioxidant properties (gallic acid, procatechinic acid, p-aminobenzoic acid, chlorogenic acid, caffeic acid, vanillin, p-coumaric acid, rutin, ferrulic acid and quercetrin), was determined by high performance liquid chromatography with spectrometric/electrochemical detection. Moreover, content of total phenolics was determined spectrophotometrically using the Folin-Ciocalteu method. Antioxidant activity was determined using five independent spectrophotometric methods: DPPH assay, DMPD method, ABTS method, FRAP and Free Radicals methods. Considering the complexity of the obtained data, they were processed and correlated using bioinformatics techniques (cluster analysis, principal component analysis). The studied apricot cultivars were clustered according to their common biochemical properties, which has not been done before. The observed similarities and differences were discussed.

Český abstrakt

V předkládané studii jsme se zaměřili na vybrané chemické analýzy u 251 genotypů meruněk (Prunus armeniaca L.) pěstovaných na experimentálním genofondovém pracovišti Mendelovy univerzity v Brně, v České republice. Byl sledován obsah biogenních alfa-L-aminokyselin pomocí ionexové kapalinové chromatografie. Ke stanovení HPLC profilu jednotlivých genotypů bylo využito spektrofotometrického a elektrochemického detektoru v tandemu. Bylo monitorováno 10 polyfenolických sloučenin, které jsou zajímavé z hlediska jejich antioxidačních vlastností. Antioxidační aktivita byla, vzhledem k zajištění objektivnosti získaných výsledků a také ve snaze o komparaci jednotlivých technik, stanovena pomocí čtyř metod současně. Pomocí DPPH testu, metody DMPD, metody ABTS, metody FRAP a pomocí metody Free Radicals. Fotometricky jsme určily obsah bílkovin, mikro a makro elementů jako vápník, draslík, železo, měď, zinek a hořčík. Folin-Ciocalteuovou metodou na spektrofotometru stanoven obsah celkových polyfenolických sloučenin. Dále byly zjišťovány hodnoty pH, Total soluble solids and titratable acidity. Získané hodnoty z jednotlivých měření byly mezi genotypy porovnány a statisticky a bioinformaticky vyhodnoceny.

Anglický abstrakt

Functional foods are of interest because of their significant effects on human health, which can be connected with the presence of some biologically important compounds. In this study, we carried out complex analysis of 239 apricot cultivars (Prunus armeniaca L.) cultivated in Lednice (climatic area T4), South Moravia, Czech Republic. Almost all previously published studies have focused only on analysis of certain parameters. However, we focused on detection both primary and secondary metabolites in a selection of apricot cultivars with respect to their biological activity. The contents of thirteen biogenic alpha-L-amino acids (arginine, asparagine, isoleucine, lysine, serine, threonine, valine, leucine, phenylalanine, tryptophan, tyrosine, proline and alanine) were determined using ion exchange chromatography with UV-Vis spectrometry detection. Profile of polyphenols, measured as content of ten polyphenols with significant antioxidant properties (gallic acid, procatechinic acid, p-aminobenzoic acid, chlorogenic acid, caffeic acid, vanillin, p-coumaric acid, rutin, ferrulic acid and quercetrin), was determined by high performance liquid chromatography with spectrometric/electrochemical detection. Moreover, content of total phenolics was determined spectrophotometrically using the Folin-Ciocalteu method. Antioxidant activity was determined using five independent spectrophotometric methods: DPPH assay, DMPD method, ABTS method, FRAP and Free Radicals methods. Considering the complexity of the obtained data, they were processed and correlated using bioinformatics techniques (cluster analysis, principal component analysis). The studied apricot cultivars were clustered according to their common biochemical properties, which has not been done before. The observed similarities and differences were discussed.

Klíčová slova

meruňky, aminokyseliny, polyfenoly, antioxidační aktivita, statistická analýza

Rok RIV

2011

Vydáno

01.09.2011

Nakladatel

MDPI

Strany od

7428

Strany do

7457

Strany počet

30

URL

Plný text v Digitální knihovně

BibTex


@article{BUT73021,
 author="Jiří {Sochor} and Helena {Škutková} and Petr {Babula} and Ondřej {Zítka} and Natalia Vladimirovna {Cernei} and Otakar {Rop} and Boris {Krška} and Vojtěch {Adam} and Ivo {Provazník} and René {Kizek}",
 title="Mathematical evaluation of the amino acid and polyphenol content and antioxidant activities of fruits from different apricot cultivars",
 annote="Functional foods are of interest because of their significant effects on human health, which can be connected with the presence of some biologically important compounds. In this study, we carried out complex analysis of 239 apricot cultivars (Prunus armeniaca L.) cultivated in Lednice (climatic area T4), South Moravia, Czech Republic. Almost all previously published studies have focused only on analysis of certain parameters. However, we focused on detection both primary and secondary metabolites in a selection of apricot cultivars with respect to their biological activity. The contents of thirteen biogenic alpha-L-amino acids (arginine, asparagine, isoleucine, lysine, serine, threonine, valine, leucine, phenylalanine, tryptophan, tyrosine, proline and alanine) were determined using ion exchange chromatography with UV-Vis spectrometry detection. Profile of polyphenols, measured as content of ten polyphenols with significant antioxidant properties (gallic acid, procatechinic acid, p-aminobenzoic acid, chlorogenic acid, caffeic acid, vanillin, p-coumaric acid, rutin, ferrulic acid and quercetrin), was determined by high performance liquid chromatography with spectrometric/electrochemical detection. Moreover, content of total phenolics was determined spectrophotometrically using the Folin-Ciocalteu method. Antioxidant activity was determined using five independent spectrophotometric methods: DPPH assay, DMPD method, ABTS method, FRAP and Free Radicals methods. Considering the complexity of the obtained data, they were processed and correlated using bioinformatics techniques (cluster analysis, principal component analysis). The studied apricot cultivars were clustered according to their common biochemical properties, which has not been done before. The observed similarities and differences were discussed.",
 address="MDPI",
 chapter="73021",
 doi="10.3390/molecules16097428",
 institution="MDPI",
 number="9",
 volume="16",
 year="2011",
 month="september",
 pages="7428--7457",
 publisher="MDPI",
 type="journal article"
}