Detail publikace

Modelování axiálního a laterálního rozlišení u OCT

KUNA, Z. KOLÁŘ, R.

Originální název

Modelování axiálního a laterálního rozlišení u OCT

Český název

Modelování axiálního a laterálního rozlišení u OCT

Anglický název

Mathematical simulation of axial and lateral resolution in optical coherence tomography

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek se v úvodní části zabývá teoretickým rozborem dvou modalit FD-OCT systémů (SS-OCT a SD-OCT) a teoretickým rozborem zpracování signálu z detektoru-tzv. interferogram. Následuje matematický popis laterálního a axiálního rozlišení a v zápětí se matematický model aplikuje na zobrazovací modalitu SS-OCT s typovým označením OCM 1300SS-ENG. Dále se simulací ověřuje relace mezi koherenční funkcí a výkonovým spektrem laserového paprsku. Následně je zkoumána frekvenční závislost axiálního rozlišení u vybraných materiálů (voda, vzduch, ethanol, biologická tkáň-kůže), která bere v úvahu vlnově závislý index lomu materiálu. V poslední části se článek zabývá diskuzí a tedy srovnáním nasimulovaných výsledků se zveřejňovanými daty od výrobce.

Český abstrakt

Tento článek se v úvodní části zabývá teoretickým rozborem dvou modalit FD-OCT systémů (SS-OCT a SD-OCT) a teoretickým rozborem zpracování signálu z detektoru-tzv. interferogram. Následuje matematický popis laterálního a axiálního rozlišení a v zápětí se matematický model aplikuje na zobrazovací modalitu SS-OCT s typovým označením OCM 1300SS-ENG. Dále se simulací ověřuje relace mezi koherenční funkcí a výkonovým spektrem laserového paprsku. Následně je zkoumána frekvenční závislost axiálního rozlišení u vybraných materiálů (voda, vzduch, ethanol, biologická tkáň-kůže), která bere v úvahu vlnově závislý index lomu materiálu. V poslední části se článek zabývá diskuzí a tedy srovnáním nasimulovaných výsledků se zveřejňovanými daty od výrobce.

Anglický abstrakt

In the beginning article is concerned with theory of two devices- FD OCT(SS-OCT and SD- OCT) and theoretical analysis of signal processing from detector so called interferogram. The next chapter is focus on description of axial and lateral resolution and then is applied this model on device OCTwith type number OCM 13000SS-ENG.After this is verified by simulation relation between coherence function and power spectrum of laser beam. Afterwards is researched frequency dependence of axial resolution in several materials(water, air, ethanol, biological tissue - human skin), which describe wavelength dependence of index refraction in material. The final chapter is focused on discusion and comparison simulation data with catalog data from producer.

Klíčová slova

Swept Source OCT, laterální rozlišení, axiální rozlišení, koherenční funkce, vlnově závislý index lomu tkáně

Rok RIV

2011

Vydáno

21.09.2011

Nakladatel

VŠB - Technická univerzita Ostrava

ISBN

978-80-248-2475-8

Kniha

Trendy v biomedicínského inženýrství 2011

Edice

sborník konference Trendy v Biomedicínském inženýrství 2011

Strany od

32

Strany do

35

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT73008,
 author="Zdeněk {Kuna} and Radim {Kolář}",
 title="Modelování axiálního a laterálního rozlišení u OCT",
 annote="Tento článek se v úvodní části zabývá teoretickým rozborem dvou modalit FD-OCT systémů (SS-OCT a SD-OCT) a teoretickým rozborem zpracování signálu z detektoru-tzv. interferogram. Následuje matematický popis laterálního a axiálního rozlišení a v zápětí se matematický model aplikuje na zobrazovací modalitu SS-OCT s typovým označením OCM 1300SS-ENG. Dále se simulací ověřuje relace mezi koherenční funkcí a výkonovým spektrem laserového paprsku. Následně je zkoumána frekvenční závislost axiálního rozlišení u vybraných materiálů (voda, vzduch, ethanol, biologická tkáň-kůže), která bere v úvahu vlnově závislý index lomu materiálu. V poslední části se článek zabývá diskuzí a tedy srovnáním nasimulovaných výsledků se zveřejňovanými daty od výrobce.",
 address="VŠB - Technická univerzita Ostrava",
 booktitle="Trendy v biomedicínského inženýrství 2011",
 chapter="73008",
 edition="sborník konference Trendy v Biomedicínském inženýrství 2011",
 howpublished="print",
 institution="VŠB - Technická univerzita Ostrava",
 year="2011",
 month="september",
 pages="32--35",
 publisher="VŠB - Technická univerzita Ostrava",
 type="conference paper"
}