Detail produktu

Semirealistický segmentový model plic pro studie transportu aerosolu

JEDELSKÝ, J. LÍZAL, F. ELCNER, J. JÍCHA, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Tvar vnitřní geometrie modelu vychází z dat geometrie realistického modelu, který byl vytvořen na OTTP, FSI v Brně. Tento model se skládá z ústní dutiny, hrtanu, trachey a bronchiálního stromu do sedmé generace větvení. Zjednodušený model umožňuje oproti realistickému modelu snadnější přístup pro optické metody měření pohybu částic. Bylo provedeno zjednodušení geometrie, které umožní zachovat základní tvary modelu, zajistí shodu průtočných charakteristik a současně umožní snadný přístup pro laserová měření. Nově navržený zjednodušený model reprezentuje horní dýchací trakt od ústní dutiny do třetí až čtvrté generace větvení bronchiálního stromu. Model se skládá z realistické geometrie ústní dutiny a hrtanu, trachey a 17 větví, jejichž geometrie je zjednodušena na tvar válce, a 8 bifurkací, které byly vytvořeny s ohledem k úhlům větvení na realistickém modelu.

Klíčová slova

model plic, depozice v plicích, model pro depozici, model plic pro depozici, optická měření

Datum vzniku

17.08.2011

Umístění

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2, Brno 616 69, místnost A2/310

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty