Detail publikace

STATISTICKÉ VYHODNOCOVÁNÍ DAT TRANSPORTU ČÁSTIC AEROSOLU PŘI CYKLICKÝCH PODMÍNKÁCH

MAUDER, T. JEDELSKÝ, J. LÍZAL, F. JÍCHA, M.

Originální název

STATISTICKÉ VYHODNOCOVÁNÍ DAT TRANSPORTU ČÁSTIC AEROSOLU PŘI CYKLICKÝCH PODMÍNKÁCH

Český název

STATISTICKÉ VYHODNOCOVÁNÍ DAT TRANSPORTU ČÁSTIC AEROSOLU PŘI CYKLICKÝCH PODMÍNKÁCH

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pro lepší porozumění transportu a depozice aerosolu v plicích jsme přistoupili k měření rychlosti částic systémem P/DPA (Phase Doppler Particle Anemometry). K experimentu cyklického dýchání byl použit realistický model plic a kapalný aerosol. V rámci experimentu byly zvoleny různé průměry částic aerosolu, dýchací frekvence, objemy dechu a způsoby dodávky vzduchu. Byl vytvořen statistický přístup, který vyjadřuje míru rozdílu jednotlivých případů. Aerosol měřený pomocí systému P/DPA je zaznamenáván v neekvidistantní datové formě s různým datovým rozsahem. Rychlost a turbulence částic není při cyklickém průběhu konstantní, což problém komplikuje. Použití běžných statistických metod v tomto případě není vhodné. Statistický přístup je v tomto článku založen na lineárních regresních modelech. Test shodnosti regresních přímek zahrnuje heteroskedasticitu naměřených dat. Naše metoda byla implementována v programu MATLAB. Matematický popis, výsledky a zhodnocení jsou představeny v závěru článku.

Český abstrakt

Pro lepší porozumění transportu a depozice aerosolu v plicích jsme přistoupili k měření rychlosti částic systémem P/DPA (Phase Doppler Particle Anemometry). K experimentu cyklického dýchání byl použit realistický model plic a kapalný aerosol. V rámci experimentu byly zvoleny různé průměry částic aerosolu, dýchací frekvence, objemy dechu a způsoby dodávky vzduchu. Byl vytvořen statistický přístup, který vyjadřuje míru rozdílu jednotlivých případů. Aerosol měřený pomocí systému P/DPA je zaznamenáván v neekvidistantní datové formě s různým datovým rozsahem. Rychlost a turbulence částic není při cyklickém průběhu konstantní, což problém komplikuje. Použití běžných statistických metod v tomto případě není vhodné. Statistický přístup je v tomto článku založen na lineárních regresních modelech. Test shodnosti regresních přímek zahrnuje heteroskedasticitu naměřených dat. Naše metoda byla implementována v programu MATLAB. Matematický popis, výsledky a zhodnocení jsou představeny v závěru článku.

Klíčová slova

lineární regrese, váhová funkce, heteroskedasticita

Rok RIV

2011

Vydáno

01.06.2011

ISSN

1210-8022

Periodikum

Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti

Ročník

22

Číslo

2/2011

Stát

CZ

Strany od

156

Strany do

162

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@article{BUT72881,
 author="Tomáš {Mauder} and Jan {Jedelský} and František {Lízal} and Miroslav {Jícha}",
 title="STATISTICKÉ VYHODNOCOVÁNÍ DAT TRANSPORTU ČÁSTIC AEROSOLU PŘI CYKLICKÝCH PODMÍNKÁCH",
 annote="Pro lepší porozumění transportu a depozice aerosolu v plicích jsme přistoupili k měření rychlosti částic systémem P/DPA (Phase Doppler Particle Anemometry). K experimentu cyklického dýchání byl použit realistický model plic a kapalný aerosol. V rámci experimentu byly zvoleny různé průměry částic aerosolu, dýchací frekvence, objemy dechu a způsoby dodávky vzduchu. Byl vytvořen statistický přístup, který vyjadřuje míru rozdílu jednotlivých případů. Aerosol měřený pomocí systému P/DPA je zaznamenáván v neekvidistantní datové formě s různým datovým rozsahem. Rychlost a turbulence částic není při cyklickém průběhu konstantní, což problém komplikuje. Použití běžných statistických metod v tomto případě není vhodné. Statistický přístup je v tomto článku založen na lineárních regresních modelech. Test shodnosti regresních přímek zahrnuje heteroskedasticitu naměřených dat. Naše metoda byla implementována v programu MATLAB. Matematický popis, výsledky a zhodnocení jsou představeny v závěru článku.",
 chapter="72881",
 journal="Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti",
 number="2/2011",
 volume="22",
 year="2011",
 month="june",
 pages="156--162",
 type="journal article - other"
}