Detail publikace

Hemodynamický model v analýze efektivní mozkové konektivity pomocí fMRI

LAMOŠ, M. MIKL, M. JAN, J.

Originální název

Hemodynamický model v analýze efektivní mozkové konektivity pomocí fMRI

Český název

Hemodynamický model v analýze efektivní mozkové konektivity pomocí fMRI

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Funkční zobrazení pomocí magnetické rezonance (fMRI) se využívá zejména v neurovědním výzkumu pro mapování aktivních oblastí v mozku a zkoumání vztahů mezi těmito oblastmi. V druhém zmiňovaném případě je, jako jedna z metod analýzy, využíváno dynamické kauzální modelování. Jádrem je hemodynamický model, který určuje hemodynamickou odezvu na základě změny synaptické aktivity. Jeho hlavní součástí je balonkový/windkessel model. Tento článek popisuje princip funkce, parametry a vliv jednotlivých parametrů hemodynamického modelu na odezvu. Součástí je i simulace odezvy s parametry odhadnutými z vlastních naměřených dat.

Český abstrakt

Funkční zobrazení pomocí magnetické rezonance (fMRI) se využívá zejména v neurovědním výzkumu pro mapování aktivních oblastí v mozku a zkoumání vztahů mezi těmito oblastmi. V druhém zmiňovaném případě je, jako jedna z metod analýzy, využíváno dynamické kauzální modelování. Jádrem je hemodynamický model, který určuje hemodynamickou odezvu na základě změny synaptické aktivity. Jeho hlavní součástí je balonkový/windkessel model. Tento článek popisuje princip funkce, parametry a vliv jednotlivých parametrů hemodynamického modelu na odezvu. Součástí je i simulace odezvy s parametry odhadnutými z vlastních naměřených dat.

Klíčová slova

Funkční magnetická rezonance, efektivní konektivita, hemodynamický model, balonkový model.

Rok RIV

2011

Vydáno

21.09.2011

ISBN

978-80-248-2475-8

Kniha

Sborník konference Trendy v biomedicínském inženýrství 2011

Strany od

187

Strany do

190

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT72707,
  author="Martin {Lamoš} and Michal {Mikl} and Jiří {Jan}",
  title="Hemodynamický model v analýze efektivní mozkové konektivity pomocí fMRI",
  annote="Funkční zobrazení pomocí magnetické rezonance (fMRI) se využívá zejména v neurovědním výzkumu pro mapování aktivních oblastí v mozku a zkoumání vztahů mezi těmito oblastmi. V druhém zmiňovaném případě je, jako jedna z metod analýzy, využíváno dynamické kauzální modelování. Jádrem je hemodynamický model, který určuje hemodynamickou odezvu na základě změny synaptické aktivity. Jeho hlavní součástí je balonkový/windkessel model. Tento článek popisuje princip funkce, parametry a vliv jednotlivých parametrů hemodynamického modelu na odezvu. Součástí je i simulace odezvy s parametry odhadnutými z vlastních naměřených dat.",
  booktitle="Sborník konference Trendy v biomedicínském inženýrství 2011",
  chapter="72707",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2011",
  month="september",
  pages="187--190",
  type="conference paper"
}