Detail publikace

Hemodynamický model v analýze efektivní mozkové konektivity pomocí fMRI

LAMOŠ, M. MIKL, M. JAN, J.

Originální název

Hemodynamický model v analýze efektivní mozkové konektivity pomocí fMRI

Český název

Hemodynamický model v analýze efektivní mozkové konektivity pomocí fMRI

Anglický název

Hemodynamic model in effective brain connectivity analysis using fMRI

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Funkční zobrazení pomocí magnetické rezonance (fMRI) se využívá zejména v neurovědním výzkumu pro mapování aktivních oblastí v mozku a zkoumání vztahů mezi těmito oblastmi. V druhém zmiňovaném případě je, jako jedna z metod analýzy, využíváno dynamické kauzální modelování. Jádrem je hemodynamický model, který určuje hemodynamickou odezvu na základě změny synaptické aktivity. Jeho hlavní součástí je balonkový/windkessel model. Tento článek popisuje princip funkce, parametry a vliv jednotlivých parametrů hemodynamického modelu na odezvu. Součástí je i simulace odezvy s parametry odhadnutými z vlastních naměřených dat.

Český abstrakt

Funkční zobrazení pomocí magnetické rezonance (fMRI) se využívá zejména v neurovědním výzkumu pro mapování aktivních oblastí v mozku a zkoumání vztahů mezi těmito oblastmi. V druhém zmiňovaném případě je, jako jedna z metod analýzy, využíváno dynamické kauzální modelování. Jádrem je hemodynamický model, který určuje hemodynamickou odezvu na základě změny synaptické aktivity. Jeho hlavní součástí je balonkový/windkessel model. Tento článek popisuje princip funkce, parametry a vliv jednotlivých parametrů hemodynamického modelu na odezvu. Součástí je i simulace odezvy s parametry odhadnutými z vlastních naměřených dat.

Anglický abstrakt

Functional magnetic resonance imaging is particularly used in neuroscience research for mapping active areas of the brain and exploration relationships between these areas. In the second case dynamic causal modelling (DCM) is used as one of the methods for analysis. The core of DCM is a hemodynamic model which determines the hemodynamic response based on changes of synaptic activity. The main part of the hemodynamic model is balloon/windkessel model. This paper describe function, parameters and impact of every single parameter of hemodynamic model on its response. Simulations of responses with estimated parameters from own registered data are included.

Klíčová slova

Funkční magnetická rezonance, efektivní konektivita, hemodynamický model, balonkový model.

Rok RIV

2011

Vydáno

21.09.2011

ISBN

978-80-248-2475-8

Kniha

Sborník konference Trendy v biomedicínském inženýrství 2011

Strany od

187

Strany do

190

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT72707,
  author="Martin {Lamoš} and Michal {Mikl} and Jiří {Jan}",
  title="Hemodynamický model v analýze efektivní mozkové konektivity pomocí fMRI",
  annote="Funkční zobrazení pomocí magnetické rezonance (fMRI) se využívá zejména v neurovědním výzkumu pro mapování aktivních oblastí v mozku a zkoumání vztahů mezi těmito oblastmi. V druhém zmiňovaném případě je, jako jedna z metod analýzy, využíváno dynamické kauzální modelování. Jádrem je hemodynamický model, který určuje hemodynamickou odezvu na základě změny synaptické aktivity. Jeho hlavní součástí je balonkový/windkessel model. Tento článek popisuje princip funkce, parametry a vliv jednotlivých parametrů hemodynamického modelu na odezvu. Součástí je i simulace odezvy s parametry odhadnutými z vlastních naměřených dat.",
  booktitle="Sborník konference Trendy v biomedicínském inženýrství 2011",
  chapter="72707",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2011",
  month="september",
  pages="187--190",
  type="conference paper"
}