Detail produktu

Zkušební zařízení pro měření permeability ocelí

ROUPEC, J. STRECKER, Z.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Toto zařízení slouží k ověření postupu měření permeability konstrukčních ocelí pomocí vzduchové mezery v geometricky přesně definovaném magnetickém obvodu. Zařízení se skládá: * z cívky (352 závitů), která při budícím proudu 5A dokáže vytvořit dostatečně silné magnetické pole, aby magnetický obvod dosáhl nasycení * z geometricky přesně definovaných částí magnetického obvodu, které jsou z konstrukční oceli * ze 1mm dlouhé vzduchové mezery sloužící pro vložení Hallovy sondy magnetometru * z nemagnetického přípravku pro sevření železných částí magnetického obvodu Přestože mnohé metodiky návrhu mag. obvodu a dokonce i skripta uvádějí, že magnetický tok je v sériově uspořádaném mag. obvodu konstantní, MKP simulace a měření pomocí tohoto zkušebního zařízení tato tvrzení vyvrátila. Protože bylo měření permeability založeno na výše zmíněném principu, nelze tento postup ke zjištění permeability použít.

Klíčová slova

permeabilita, konstrukční oceli, přípravek pro měření,

Datum vzniku

30.06.2011

Umístění

místnost A2/412 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty