Detail publikace

Electrophoretic fingerprint metallothionein analysis as a potential prostate cancer biomarker

KŘÍŽKOVÁ, S. RYVOLOVÁ, M. GUMULEC, J. MASAŘÍK, M. ADAM, V. MAJZLÍK, P. HUBÁLEK, J. PROVAZNÍK, I. KIZEK, R.

Originální název

Electrophoretic fingerprint metallothionein analysis as a potential prostate cancer biomarker

Český název

Electrophoretic fingerprint metallothionein analysis as a potential prostate cancer biomarker

Anglický název

Electrophoretic fingerprint metallothionein analysis as a potential prostate cancer biomarker

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

Prostate-specific antigen (PSA) is a routinely used marker of prostate cancer; however, the cut-off values for unambiguous positive/negative prostate cancer diagnoses are not defined. Therefore, despite the best effort, certain percentage of misdiagnosed cases is being recorded every year. For this reason, search formore specific diagnosticmarkers is of great interest. In this study, systematic comparison of PSA and metallothionein (MT) levels in blood serum of 46 prostate cancer-diagnosed patients is presented. It is clearly demonstrated that PSA levels vary significantly and despite normal total PSA values in the range of 0 - 4 ng/mL were obtained in over 36.9% of cases, positive prostate cancer was diagnosed by biopsy. In contrary, MT levels were considerably elevated in all tested samples and no significant variations were observed. These results are indicating the potential of MT as an additional prostate cancer marker reducing, in combination with PSA, the probability of false positive/negative diagnosis. To increase the throughput of the screening, chip-based capillary electrophoresis was suggested as a rapid and effective method for the fingerprinting analysis of prostate cancer from diseased blood sera.

Český abstrakt

Prostatický specifický antigen (PSA) je běžně používán ukazatel rakoviny prostaty, ale jeho cut-off hodnoty pro jednoznačné pozitivní / negativní diagnózy rakoviny prostaty nejsou definovány. Proto i přes nejlepší snahu, je určité procento misdiagnosed případů byl zaznamenán každý rok. Z tohoto důvodu je hledání konkrétních formore diagnosticmarkers je velký zájem. V této studii je uvedeno systematické srovnání úrovně PSA a metalothioneinu (MT) v krevním séru 46 pacientů diagnostikovaných rakovinou prostaty. Je jasně prokázáno, že hladina PSA výrazně liší, a to i přes normální celkové hodnoty PSA v rozmezí 0 - 4 ng / ml byly získány ve více než 36,9% případů byla diagnostikována rakovina prostaty pozitivní biopsií. Naopak, byly značně zvýšené hladiny MT u všech testovaných vzorků a žádné významné rozdíly nebyly pozorovány. Tyto výsledky naznačují potenciál MT jako další ukazatel rakoviny prostaty snižuje, v kombinaci s PSA, pravděpodobnost falešně pozitivní / negativní diagnózu. Pro zvýšení propustnosti screeningu bylo čipové kapilární elektroforézy navržemo jako rychlá a efektivní metoda pro snímání otisků prstů analýzu rakoviny prostaty z krevního séra nemocných.

Anglický abstrakt

Prostate-specific antigen (PSA) is a routinely used marker of prostate cancer; however, the cut-off values for unambiguous positive/negative prostate cancer diagnoses are not defined. Therefore, despite the best effort, certain percentage of misdiagnosed cases is being recorded every year. For this reason, search formore specific diagnosticmarkers is of great interest. In this study, systematic comparison of PSA and metallothionein (MT) levels in blood serum of 46 prostate cancer-diagnosed patients is presented. It is clearly demonstrated that PSA levels vary significantly and despite normal total PSA values in the range of 0 - 4 ng/mL were obtained in over 36.9% of cases, positive prostate cancer was diagnosed by biopsy. In contrary, MT levels were considerably elevated in all tested samples and no significant variations were observed. These results are indicating the potential of MT as an additional prostate cancer marker reducing, in combination with PSA, the probability of false positive/negative diagnosis. To increase the throughput of the screening, chip-based capillary electrophoresis was suggested as a rapid and effective method for the fingerprinting analysis of prostate cancer from diseased blood sera.

Klíčová slova

marker krve, Glutathione, Metallothionein, rakovina prostaty, specifický antigen prostaty

Rok RIV

2011

Vydáno

25.07.2011

Strany od

1952

Strany do

1961

Strany počet

10

BibTex


@article{BUT72631,
  author="Soňa {Křížková} and Markéta {Vaculovičová} and Jaromír {Gumulec} and Michal {Masařík} and Vojtěch {Adam} and Petr {Majzlík} and Jaromír {Hubálek} and Ivo {Provazník} and René {Kizek}",
  title="Electrophoretic fingerprint metallothionein analysis as a potential prostate cancer biomarker",
  annote="Prostate-specific antigen (PSA) is a routinely used marker of prostate cancer; however, the cut-off values for unambiguous positive/negative prostate cancer diagnoses are not
defined. Therefore, despite the best effort, certain percentage of misdiagnosed cases is being recorded every year. For this reason, search formore specific diagnosticmarkers is of great interest. In this study, systematic comparison of PSA and metallothionein (MT) levels in blood serum of 46 prostate cancer-diagnosed patients is presented. It is clearly
demonstrated that PSA levels vary significantly and despite normal total PSA values in the range of 0 - 4 ng/mL were obtained in over 36.9% of cases, positive prostate cancer was diagnosed by biopsy. In contrary, MT levels were considerably elevated in all tested samples and no significant variations were observed. These results are indicating the
potential of MT as an additional prostate cancer marker reducing, in combination with PSA, the probability of false positive/negative diagnosis. To increase the throughput of the screening, chip-based capillary electrophoresis was suggested as a rapid and effective method for the fingerprinting analysis of prostate cancer from diseased blood sera.",
  chapter="72631",
  number="32",
  volume="2011",
  year="2011",
  month="july",
  pages="1952--1961",
  type="journal article"
}