Detail produktu

Penetrometr pro měření konzistence MR kapalin

ROUPEC, J. STRECKER, Z.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Penetrometry používané ve strojírenství slouží ke zjištění konzistence mazacích tuků a plastických maziv. Tento penetrometr byl sestrojen speciálně pro měření konzistence MR kapalin. Hlavní odlišností od komerčních penetrometrů je výkonné vyhřívání měřeného vzorku pomocí Peltierových článků. Konstrukce penetrometr byla navržena v souladu s normou ČSN 65 6307 - Stanovení penetrace kuželem a mikropenetrační zkouška. Konstrukce zařízení umožňuje měřit penetraci dle metody A a metody C (viz. norma). Penetrometr je vybaven teplotním čidle Pt100 pro sledování teploty vzorku a masivním ocelovým krytem vzorku pro dokonalou temperaci vzorku. Zařízení je využíváno zaměstnanci Ústavu konstruování a studenty VUT.

Klíčová slova

penetrometr; MR kapalina; penetrace; metoda A; metoda C; mikropenetrace; ČSN 65 6307; vyhřívání vzorku

Datum vzniku

30.06.2011

Umístění

místnost A2/412 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty