Detail patentu

Zařízení pro digitální korekci obrazu

ZEMČÍK, P. HEROUT, A. SEEMAN, M. PŘIBYL, B.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Technické řešení se týká systémů pro číslicové zpracování digitalizovaných obrazů, zejména obrazů snímaných obrazovými senzory vybavenými optickými objektivy nebo obdobnými soustavami, a na zpracování takových obrazů se zaměřením na odstranění geometrických vad způsobených objektivy prostřednictvím specializovaných funkčních jednotek s pevným zapojením nebo realizovaných formou programovatelných logických polí.

Klíčová slova

zpracování obrazu, převzorkování, korekce vad obrazu

Číslo patentu

21485

Datum zápisu

11.11.2010

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty