Detail patentu

Lamináty plošných materiálů a způsob jejich výroby

KOTLÍK, J. MAZURA, J. MOŽÍŠEK, M.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Lamináty plošných materiálů, zejména plastů upravených nízkoenergetickým plazmovým výbojem, obsahujících radiačně vytvrditelné kašírovací lepidlo. Lamináty se získají postupem, při kterém síťování polymeru a vytvrzování kašírovacího lepidla probíhá současně v jedné operaci působením elektronů z urychlovače o energii 100 až 500 keV a celkové dávce záření v rozmezí 10 až 500kGy

Klíčová slova

lamináty, urychlovač elektronů, fólie,kašírovací lepidla

Číslo patentu

284052

Datum zápisu

12.08.1998

Datum skončení platnosti

12.08.2012

Vydavatel

ÚPV

Vlastník

BIOSTER, a.s. Veverská Bitýška, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek