Detail patentu

Vibrační generátor pro výrobu elektrické energie

FIALA, P. ONDRŮŠEK, Č. SINGULE, V. HADAŠ, Z.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Koncepce a konstrukce vibračního generátoru pro napájení nezávislých soustav.

Klíčová slova

vibrační generátor, Faradayův zákon, nezávislé napájení

Číslo patentu

305591

Datum zápisu

18.11.2015

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví, ANtonína Čermáka 2a, Praha

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www