Detail produktu

Software pro analýzu spánkového EEG

RONZHINA, M. JANOUŠEK, O. KOLÁŘOVÁ, J. PROVAZNÍK, I.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software umožňuje provádět analýzu spánkového EEG na základě parametrů získaných ve frekvenční oblasti. Klasifikace spánkových fázi je založena na využiti pravidel Rechtschaffena a Kalese a implementována pomocí neuronových sítí a fuzzy inferenčních systémů.

Klíčová slova

Analýza spánkového EEG, pravidla Rechtschaffena a Kalese, neuronové sítě, fuzzy inferenční systémy

Datum vzniku

07.12.2010

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 612 00 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www