Detail produktu

Aplikace pro psychoakustická měření binaurálních vlastností lidského sluchu

SCHIMMEL, J. NOVOTNÝ, O.

Typ produktu

software

Abstrakt

Aplikace v jazyce Java pro realizaci psychoakustického experimentu zaměřeného na subjektivní vjem polohy virtuálního zdroje zvuku v uměle generovanám 3D zvukovém poli pro uzavřený zvukový systém. Aplikace umožňuje výběr typu zdroje zvuku, provedení experimentu s neomezeným počtem subjektů metodou párového srovnávání zvukových podnětů a statictické zpracování výsledků experimentu. K uložení naměřených hodnot je využita databáze SQL.

Klíčová slova

psychoakustický experiment, binaurální slyšení

Datum vzniku

01.06.2010

Umístění

Ústav telekomunikací FEKT, VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno, DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty