Detail produktu

Modifikovaný scintilační detektor sekundárních elektronů pro VP-SEM se dvěma tlak omezujícími clonami a mřížkou odsávající SE od vzorku

JIRÁK, J. ČUDEK, P. NEDĚLA, V. MAXA, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Scintilační detektor sekundárních elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop. Scintilátor detektoru je umístěn v prostoru, odděleném od komory mikroskopu dvěma tlak omezujícími clonami. Jednotlivé prostory detektoru jsou samostatně vakuově čerpány, což umožňuje dosáhnout tlak u scintilátoru řádově jednotek Pa při tlaku v komoře vzorku 1000 Pa. Tlak jednotek Pa dovoluje přivést na scintilátor napětí až 10 kV, potřebné k vybuzení scintilací. K tlak omezujícím clonám je přiloženo napětí řádově stovek voltů a jsou využity jako elektrostatická čočka pro směrování drah sekundárních elektronů ke scintilátoru. Mřížka s kladným potenciálem, umístěná na vstupu detektoru, slouží k odsávání SE od vzorku a zajišťuje funkčnost detektoru též při tlacích pod 1 Pa.

Klíčová slova

Scintilační detektor sekundárních elektronů, rastrovací elektronový mikroskop pracující s vyšším tlakem

Datum vzniku

01.09.2010

Umístění

EREM Aquasem, ÚPT AV ČR Královopolská 147, 612 64 Brno.

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www