Detail produktu

Program pro výpočet výtoku dvoufázové směsi

JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

program umožňuje výpočet parametrů výtoku dvoufázové směsi kapalina - plyn, např. v aplikacích pro dvoumédiové trysky s vnitřním směšováním. Metoda výpočtu je založena na kombinaci modelu homogenního dvoufázového toku a modelu separovaného dvoufázového toku. Výpočet umožňuje nastavit různé parametry tepelné interakce obou médií (izotermní, adiabatický i polytropický). Výpočet zohledňuje i tvar výstupního otvoru a reologické vlastnosti kapaliny. Vstupem jsou fyzikální vlastnosti kapaliny a plynu, geometrie trysky a provozní podmínky. Výstupem je soubor obsahující běžně udávané charakteristiky dvoufázového toku a přehledné grafické zobrazení výstupních dat. Program umožňuje automatický výpočet parametrů s variací vstupních hodnot tlaku a GLR.

Klíčová slova

dvoumédiové trysky, výtok směsi, dvoufázový tok

Datum vzniku

21.12.2010

Umístění

FSI VUT v Brně

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty