Detail produktu

Pístový MR reometr pro vysoké smykové rychlosti

MAZŮREK, I. ROUPEC, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Naším cílem je sledování degradace MR kapalin při dlouhodobém zatěžování. Sledovanými parametry jsou síla, teplota, smyková rychlost, množství disipované energie, magnetizační proud a počet cyklů. Pro splnění výše zmíněných cílů nelze použít žádný komerčně dostupný reometr. Dokonce ani pístový průtokový reometr nesplňuje požadavek na dlouhodobé zatěžování. Proto bylo nutné přistoupit ke konstrukci vlastního reometru. Požadavkem byla jednoduchá instalace na jakýkoliv mechanický nebo hydraulický pulzátor, dosažení vysokých smykových rychlostí, přesné měření teploty kapaliny, snadná demontáž a dekontaminace, nízké pořizovací a provozní náklady. Viskozimetr je při práci upevněn v pulzátoru Gillop a signály zaznamenávány pomocí analyzátoru Dewewtron DEWE 2010.

Klíčová slova

Reometr, viskozita, MR kapalina, měření

Datum vzniku

26.10.2010

Umístění

místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty