Detail produktu

Kombinovaný systém experimentálního hodnocení životnosti radiálních ložisek

HORT, F. MAZAL, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Stanice pro experimentální zkoušky radiálních ložisek SA67 jsou vybaveny moderními aparaturami pro snímání signálu akustické emise (AE), vibrací a teploty. Kombinací metod je zajištěno významné zvýšení přesnosti měření.

Klíčová slova

Vibrace, akustická emise, teplota, ložiska

Datum vzniku

31.10.2010

Umístění

VUT v Brně, FSI, Technická 2, A3/110 Laboratoř životnosti ložisek

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty