Detail produktu

Zkušební zařízení pro testování snímačů otáček

KLAPKA, M. STRECKER, Z. ROUPEC, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

K bezkontaktnímu měření otáček je možné použít celou řadu snímačů, které se však liší svými parametry. Navržený funkční vzorek zprostředkovává pracoviště pro ověřování vlastností testovaných snímačů s ohledem na plánované použití. Konstrukce zařízení byla navržena s ohledem na nízké pořizovací náklady a snadnou manipulovatelnost. Hardwarová část demonstrátoru se skládá z regulovaného ventilátoru, testovaného snímače, stabilizovaného zdroje napětí, kabeláže, měřicí karty NI USB6009 a počítače. Součástí řešení je také softwarové vybavení pro sběr a vyhodnocení dat vytvořené v programovém prostředí LabView a Dewesoft. Zařízení je využíváno zaměstnanci Ústavu konstruování a studenty VUT.

Klíčová slova

měření otáček, analýza dat, LabView

Datum vzniku

09.11.2010

Umístění

místnost A2/412 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty