Detail produktu

CASim - Cellular Automata Simulator

BIDLO, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

The system is intended to design, analysis and simulation of a wide range of 1D and 2D cellular automata.

Klíčová slova

Cellular automaton, development, GUI.

Datum vzniku

30.09.2010

Umístění

http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/CASim/

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty