Detail produktu

Numerické řešení algebraické rovnice

WALEK, P. WALCZYSKO, M. KOLÁŘ, R.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program využívá numerických metod k hledání řešení algebraických rovnic. Pro zadaný polynom program vypočte interval, ve kterém se kořeny nacházejí a pomocí Descartesovy věty odhadne počet kladných a záporných kořenů. Následně je pomocí Sturmovy posloupnosti odhadnut počet reálných kořenů na předem vypočteném intervalu. Pomocí Graeff-Lobačevského metody jsou určeny polohy kořenů zadaného polynomu. Tato metoda dokáže spolehlivě odhadnout kořeny, pouze pokud polynom má nejvýše jeden komplexní kořen. Poloha kořenů je určena také pomocí Schurovy metody. Tato metoda dokáže určit jakýkoliv počet imaginárních kořenů a dokáže vyhledávat i kořeny komplexních polynomů.

Klíčová slova

Algebraická rovnice, polynom, kořeny polynomu, Schurova metoda, Graeff-Lobačevského metoda.

Datum vzniku

30.12.2010

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www