Detail produktu

Distribuovaný detektor hraničních uzlů v sítích WSN

ŠIMEK, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

Detektor BRC (Boundary Recognition using CSet) je reprezentován knihovnou pro simulační prostředí Matlab. Knihovna BoundaryRecognition.zip je k dispozici ke stažení na stránce http://www.aminawsn.org/. Vyvinutý detektor BRC dokáže decentralizovaně detekovat zařízení umístěná na okrajích bezdrátové ad-hoc sítě. Pracuje na principu upraveného Heronova algoritmu pro výpočet obsahu geometrických prvků. Detektor dále také pracuje s odhadem vzdálenosti mezi dvěma komunikačními jednotkami. Testovací síť je reprezentována datovým typem graf. V knihovně je dále k dispozici databáze třiceti testovacích sítí s počty zařízení 50,100 a 400 s různou průměrnou hloubkou uzlu s hodnotami 8 až 26. Pro komplexní srovnání efektivity detektoru BRC, je v knihovně připraven soubor BRC_simul.m, jehož výstupem je 30 grafů, zobrazujících jeho detekční schopnosti na testovací databázi. Dalším výstupem jsou dva grafy ilustrující přesnost i chybovost detektoru v závislosti na velikosti testované sítě.

Klíčová slova

detekce hraničních uzlů, bezdrátové senzorové sítě, Matlab, databáze sítí, ad-hoc sítě, boxplot, simulace

Datum vzniku

04.10.2010

Umístění

Knihovnu lze stáhnout na http://wsnbase.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=94

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www