Detail produktu

Hydraulický modelový výzkum výustního objektu SO 06 (nové koncepční řešení)

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Jedná se o hydraulický modelový výzkum vývaru a výtoku z odpadní štoly. Součástí modelových prací byla simulace přítoku Lužické Nisy a jejího soutoku s Nisou Bílou. Výsledkem modelových prací byla úprava geometrických a proudových poměrů v prostoru vývaru odpadní štoly a jeho okolí pro objednatelem specifikované kombinace průtoků v obou Nisách a odpadní štole. Hydraulický modelový výzkum vývaru a jeho okolí byl proveden na fyzikálním modelu v měřítku 1:25 s tím, že vstupní proudové a výstupní hladinové podmínky byly převzaty z podkladů specifikovaných objednatelem.

Klíčová slova

modelový výzkum, VD Mšeno, optimalizace

Datum vzniku

13.05.2010

Umístění

FAST - B121

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty