Detail produktu

Simulátor malého sportovního letounu SimStar

CHUDÝ, P. BARTOŇ, R. BÍLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

SimStar je simulátor lehkého sportovního letounu umístěný na Fakultě Informačních Technologií, VUT v Brně. Zobrazovací technologie založená na dotykových displejích podporuje různé provozní módy, od tradičního zobrazení leteckých přístrojů, po pokročilé koncepty integrující syntetický terén se symboly pro let ve virtuálním tunelu na obloze. Nainstalovaný systém silové zpětné vazby poskytuje posádce simulátoru virtuální spojení mezi polohou letounu v manévru a silami v okruhu řízení stroje. SimStar podporuje hlasově aktivovanou komunikaci mezi posádkou navzájem, nebo mezi posádkou a operátorem simulátoru. Primární multimediální platforma zahrnuje rovinnou projekční plochu a audio systém poskytující autentický vjem ze simulovaných letových operací. Realizace simulátoru vychází z koncepce stacionární platformy. Modulární návrh architektury hardwaru a softwaru umožňuje přímou integraci nebo sdílení simulovaných letových modelů. Zařazením rozšiřovacích bloků je možné simulátor použít pro pozemní verifikace a validace experimentálních avionických platforem v režimu hardware in the loop.

Klíčová slova

Letecký simulátor lehkého letounu, posílená realita, počítačová grafika, systémy řízení letu, modelování a simulace, simulace s hardwarem, uživatelské rozhraní stroj-člověk, vývoj leteckých přístrojů.

Datum vzniku

13.12.2010

Umístění

Laboratoř P206, budova FIT VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno, Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty